Home Up Call me back Contents Immunology Infectious agents Cellular Biology Molecular biology Instruments Chimical Product NEW antibodiesCACOgoblet nederlands CacoGoblet Francais CACOgoblet nederlands

Google

       Pricelist 2010 

redcoon België GENTAUR BVBA

VAT BE0473327336

Av. de l Armee 68 B4

1040 Brussels BELGIUM

  Tel + 32 16 58 90 45 

Fax + 32 16 50 90 45

GENTAUR France SARL

SIRET 48423788800017

Rue Lagrange, 9

75005 Paris, France

 Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60 

GENTAUR Germany

52074 Aachen, Germany

 Tel 0241 40 08 90 86

Fax 0241 55 91 05 36

GENTAUR Pol Sp. Z.o.o. Ulica Ogarna 15/19B m2

80-826 GDANSK

Tel 00 48 51 760 77 08

Fax: 00 32 16 50 90 45

GENTAUR Italy

23015 Milano, Italy

 Tel 02 36 00 65 93

Fax 02 36 00 65 94

Česká republika Praha
+420246019719
 

Danmark

+4569918806 

Finland Helsset
+358942419041

Ελλάς Αθήνα
+302111768494
 

Ireland Dublin
+35316526556
 

Luxembourg
+35220880274
 

Magyarország Budapest
+3619980547
 

Nederland
+31208080893
 

Norge Oslo
+4721031366
 

Österreich
+43720880899
 

Sverige Stockholm
+46852503438
 

Schweiz Züri
+41435006251
 

 

Northern America 

Canada Montreal
+15149077481
 

US New York
+17185132983

 

Other Countries redcoon België
0032 (0)16 41 44 07

 

Een nieuwe slijm afscheidende kant-en-concept te gebruiken voor uw in-vitro-intestinale absorptie evaluaties

TECHNISCHE FICHE

24-transwell HTS plate(s), with plated and differentiated coculture of Caco-2 and human goblet cells (14-days). 24-transwell HTS plaat (s), met vergulde en gedifferentieerde coculture van Caco-2 en menselijke cellen beker (14-dagen).

 Technical sheet. Technische fiche.

 - Oral absorption efficiency. - Mondelinge absorptie-efficiëntie. - Mechanisms for oral/intestinal systems. - Mechanismen voor orale / darm-systemen. - Oral toxicity. - Orale toxiciteit. - Research on new delivery systems. - Onderzoek naar de levering van nieuwe systemen. - High-throughput screening of compounds. - High-throughput screening van verbindingen. - Others. - Andere. - Oral bioavailability. - Mondelinge biologische beschikbaarheid. CacoReady™-HTS (96 transwells size) CacoReady ™-HTS (96 transwells grootte) CacoReady™HTS (24 transwells size) CacoReady ™ HTS (24 transwells grootte) TransportPlus (comparative gastrointestinal permeability profiling) TransportPlus (vergelijkende gastro-intestinale permeabiliteit profiling) CacoCYP (intestinal bioavility and metabolism testing in one step) (ud) CacoCYP (intestinale bioavility en metabolisme testen in een stap) (UD) The kit provides 14-day polarized cocultures of Caco-2 and human goblet cells on polycarbonate microporous filters,

De kit voorziet 14-daagse gepolariseerde cocultures van de Caco-2 en beker menselijke cellen op microporeuze polycarbonaat filters, in 24 HTS transwell plates of 6.5 mm diameter, 0.33 cm in 24 HTS transwell platen van 6,5 mm diameter, 0,33 cm 2 2 area and 0.4 µm of pore diameter. gebied en 0,4 micrometer van poriëngrootte. An innovative conditioning medium maintains the properties of the barrier, allowing us to provide customers with a Een innovatieve conditionering medium handhaaft de eigenschappen van de barrière, waardoor we onze klanten voorzien van een robust screening tool. robuust screening tool. CacoGoblet provides the standard 21-days Caco-2 and human goblet cells barrier as shown CacoGoblet biedt de standaard 21-dagen Caco-2 en menselijke cellen beker barrière zoals by permeability values of test compounds. doorlaatbaarheid van de waarden van de test-verbindingen.

ASSAYS PERFORMED WITH CacoGoblet KIT: ANALYSES UITGEVOERD MET CacoGoblet KIT: CacoGoblet can be used to perform the following assays: CacoGoblet kan worden gebruikt voor het uitvoeren van de volgende tests: - permeability assay - Permeabiliteit assay - Immunocytochemistry - Immunocytochemistry - protein extraction - Eiwitextractie

CacoReady™ CacoReady ™ CacoGoblet CacoGoblet
 

Price (excl. VAT)

EUR 1490.00
GBP 1419.00
DKK 11105.00
SEK 15305.13
NOK 12935.17